Burn Out

Burn-out is een verzamelnaam voor klachten die zich uiten door overbelasting op zowel mentaal als lichamelijk vlak. Deze klachten kunnen zeer uiteenlopend zijn.

De diagnose Burn-out is geen vast omschreven, feitelijke diagnose. Het is een samenvatting van veel elementen samen die de term toepasselijk maken. Door samen te kijken naar dagindeling, dagelijkse activiteiten, ontspanning en de cominatie van bealsting en belastbaarheid, zet u weer stappen op weg uit de burn-out.