Oefentherapie Cesar

Optimaal bewegen, maximaal leven

"Ik vind dat ze erg duidelijk is en ook kijkt welke manier van uitleggen en oefeningen het beste bij jou als persoon passen."
Anoniem
april 2020

Oefentherapie cesar

Een mens beweegt de hele dag door, ieder op zijn eigen manier. Dat maakt u als mens herkenbaar en uniek, al vanaf grote afstand. Dagelijks bewegen we op automatische piloot, zodat we na kunnen denken bij alle andere activiteiten die het leven van ons vraagt. Maar wat als deze automatische manier van bewegen klachten gaat geven en u kan hinderen bij uw dagelijkse activiteiten?!

Hoe vervelend is het wanneer bewegen pijnlijk wordt en u gaat hinderen in uw dagelijkse activiteiten. De Oefentherapeut Cesar kijkt samen met u naar uw bewegingspatroon en de wisselwerking hiervan op uw klachten. Een kleine verandering hierin kan vaak al een groot positief effect geven.

Oefentherapie is een manier om uw lichamelijke klachten beter te begrijpen en deze te verminderen en/of te voorkomen. Samen met de therapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten en leert u bewegen met de juiste belasting op spieren en gewrichten. Een kleine verandering hierin kan vaak al een groot positief effect geven. U krijgt inzicht in uw beweeggedrag en ontdekt een andere – gezondere – manier van bewegen. Door zelf te kijken, te voelen en te doen, wordt u gestimuleerd om ook zelf na te denken over oplossingen. Zo kunnen klachten in de toekomst ook voorkomen worden.   

 

Doordat houding en beweging alle vlakken van ons dagelijks leven raakt, is Oefentherapie Cesar erg breed inzetbaar. Enkele voorbeelden zijn:

* rug-, nek-, hoofdpijn;

* bekkenklachten, o.a. voor/tijdens/na de zwangerschap;

* stressgerelateerde klachten;

* ademhalingsklachten

* scheefstand bij (groeispurten van) kinderen;

* opbouwen van activiteit bij chronische klachten.

hoe komt u bij de therapie terecht?

Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen voor Oefentherapie Cesar. Ook kunt u op eigen initiatief terecht voor Oefentherapie Cesar. Tevens is het mogelijk om een eenmalig consult aan te vragen voor advies, dit kan rechtstreeks bij de Oefentherapeut.
Er is regelmatig overleg tussen de huisartsen en de Oefentherapeut Cesar waarin patiëntinformatie wordt uitgewisseld. Indien nodig wordt ook tussentijds overleg gevoerd, bijvoorbeeld bij complicaties. Wanneer de therapie is afgerond, gaat er een verslag naar de huisarts of specialist waarin het behandelresultaat wordt aangegeven.

Werkwijze

Aanmelden

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden: telefonisch op 073-2032475, via email of via het contactformulier.

Belangrijk om mee te nemen:

- verwijsbriefje, als u die heeft gekregen heeft van huisarts of specialist
- legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
- handdoek

Na de intake zal nader onderzoek plaats vinden gericht op u klachten. Er wordt met u besproken waar we in de behandelingen aan kunnen / zullen werken. In de meeste gevallen krijgt u direct enkele adviezen of oefeningen mee naar huis.

Behandelingen

Centraal in de behandeling staat, om samen met u, te werken aan uw hulpvraag, klachten of wensen. Er wordt gewerkt aan haalbare, persoonlijke doelen. Afhankelijk van u hulpvraag, intake en onderzoek wordt er aandacht besteed aan o.a verminderen van de pijn, ontspanning , stabiliteit, de ademhaling, mobiliteit, balans in spierkracht / spierlengte en het aanleren van dagelijkse houdingen en bewegingen. In sommige gevallen zullen we u vragen om digitaal een vragenlijst in te vullen. 

Verslag verwijzer

Als de behandeling is beëindigd wordt een verslag naar de huisarts, (indien u door een specialist verwezen bent ook naar de specialist) zodat zij op de hoogte zijn van het resultaat van de behandeling

Voor wie is Cesartherapie geschikt?

Voor alle leeftijden!

Oefentherapeut Cesar is geschikt voor iedereen die zelf grip wil hebben op zijn/haar klachten.
De Oefentherapeut Cesar onderzoekt en bekijkt samen met u hoe u beweegt. U krijgt inzicht in eigen handelen gericht op activiteiten uit het dagelijks leven. Door positieve ervaring, herhaling en training kunnen nieuwe houdingen en bewegingskeuzes eigen gemaakt worden. Dit wordt toepasbaar gemaakt in situaties die voor u van belang zijn.

Dus ook voor kinderen

Oefentherapie Cesar is toegankelijk voor alle leeftijden. Bij kinderen is het belangrijk om houdingsafwijkingen te voorkomen of zo minimaal mogelijk te houden. Zeker tijdens groeispurten kan hierop veel positieve invloed worden uitgeoefend. Meest bekende houdingsafwijking is een “versterkte kyfose", deze is te herkennen aan de naar voor gebogen, kromme rug. “De scoliose" dat is een 'S-bocht', deze is onder andere te herkennen aan de zijdelingse rompverschuiving met scheefstaande schouders.

Dus ook voor ouderen

Wanneer u merkt dat u steeds minder in beweging komt en daar niet tevreden mee bent, kan de Oefentherapeut Cesar begeleiding geven. De Oefentherapeut Cesar analyseert met u wat de drempel is en kijkt naar wat de bewegingsmogelijkheden zijn. Inzicht en oefeningen kunnen weer voldoende vertrouwen geven om passende bewegings- en/of sportactiviteiten (weer) op te pakken.