Tarieven en vergoedingen

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar specifieke informatie omtrent de vergoedingen. Dit verschilt per zorgverzekering en aanvullend pakket. Let op: vraag specifiek naar de vergoeding voor “Fysiotherapie/Oefentherapie”. De meest actuele informatie over welke vergoeding voor u nog beschikbaar is dit kalenderjaar, krijgt u van uw eigen zorgverzekeraar. Wij kunnen niet inzien hoeveel vergoeding u nog beschikbaar heeft. Dit dient u zelf in de gaten te houden. 

Oefentherapie Cesar wordt in de meeste gevallen vanuit de aanvullende verzekeringen vergoed. Vergoeding vanuit de basisverzekering geldt alléén voor chronische patiënten (aandoening vermeld op chronisch lijst van VWS) en patiënten onder de 18 jaar.

Praktijk Vandaag heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

NB: Een vergoeding vanuit het aanvullende pakket heeft geen invloed op het verplichte eigen risico.

 

Praktijk Vandaag maakt gebruik van de diensten van Infomedics voor de facturering van de behandelingen die niet door de zorgverzekeraars vergoed worden. Daarom vragen wij u om uw emailadres waar de factuur naar verzonden mag worden. Voor meer informatie klikt u op de button hiernaast.

 

Behandelprestatie 2024 Prijs
Individuele zitting reguliere Oefentherapie Cesar *
€ 41,50
Niet nagekomen afspraak reguliere Oefentherapie Cesar **
€ 30,00
Individuele zitting Psychosomatiek Therapie
€ 52,50
Niet nagekomen afspraak Psychosomatiek Therapie **
€ 40,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek *
€ 71,50
Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing, Directe toegankelijkheid Oefentherapie)
€ 56,50
Intake en onderzoek na verwijzing (reguliere Oefentherapie Cesar/Psychosomatiek Therapie)
€ 56,50
Intake en onderzoek aan huis (regulier / Psychosomatiek Therapie)
€ 70,50
Behandeling aan huis reguliere Oefentherapie Cesar *
€ 55,50
Behandeling aan huis Psychosomatiek Therapie *
€ 66,95
Behandeling in een instelling of inrichting reguliere Oefentherapie Cesar *
€ 55,50
Behandeling in een instelling of inrichting Psychosomatiek Therapie *
€ 66,95
Verslaglegging naar instanties ***
€ 103,75
E-consult reguliere Oefentherapie Cesar
€ 41,50
E-consult Psychosomatische Oefentherapie
€ 52,50

* Deze bedragen worden gerekend indien u geen aanvullende verzekering heeft, of de maximale vergoeding daarvan verbruikt is. De factuur wordt via email door Infomedics naar u toegestuurd.

** Dit bedrag wordt gerekend wanneer u verzuimt aanwezig te zijn of wanneer u verzuimt 24u voor aanvang van de geplande behandeling af te bellen. In de gereserveerde tijd kan geen andere patiënt ingepland worden.

*** Onder instanties worden o.a. verstaan: ARBO-diensten, Schadeverzekeraars, etc.