Tarieven en vergoedingen

Oefentherapie Cesar wordt vooral vanuit de aanvullende verzekeringen vergoed.

Vergoeding vanuit de basisverzekering geldt voor chronische patiënten (aandoening vermeld op chronisch lijst van VWS, ook wel “lijst Borst”) en patiënten onder de 18 jaar. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar specifieke informatie omtrent de vergoedingen, dit kan per zorgverzekering en aanvullend pakket verschillen. Let op: vraag specifiek naar “oefentherapie Cesar”. De meest actuele informatie over welke vergoeding voor u nog beschikbaar is dit kalenderjaar, krijgt u van uw eigen zorgverzekeraar.

De vergoedingen zijn per zorgverzekering verschillend. Bijna alle verzekeraars vergoeden Oefentherapie Cesar geheel of gedeeltelijk vanuit het aanvullende pakket.

Praktijk Vandaag heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

NB: een vergoeding vanuit het aanvullende pakket heeft geen invloed op het verplichte eigen risico.

 

Praktijk Vandaag maakt gebruik van de diensten van Infomedics voor de facturering van de behandelingen die niet door de zorgverzekeraars vergoed worden. Daarom vragen wij u om uw mobiele nummer en het emailadres waar de factuur naar verzonden mag worden. Voor meer informatie klikt u op de button hiernaast.


Behandelprestatie Prijs
Individuele zitting reguliere Oefentherapie Cesar *
€ 33,00
Niet nagekomen afspraak reguliere Oefentherapie Cesar **
€ 24,50
Individuele zitting Psychosomatiek Therapie
€ 41,00
Niet nagekomen afspraak Psychosomatiek Therapie **
€ 34,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek *
€ 52,50
Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing, Directe toegankelijkheid Oefentherapie)
€ 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing (reguliere Oefentherapie Cesar/Psychosomatiek Therapie)
€ 43,00
Intake en onderzoek aan huis (regulier / Psychosomatiek Therapie)
€ 45,00
Behandeling aan huis reguliere Oefentherapie Cesar *
€ 43,00
Behandeling aan huis Psychosomatiek Therapie *
€ 49,00
Behandeling in een instelling of inrichting reguliere Oefentherapie Cesar *
€ 43,00
Behandeling in een instelling of inrichting Psychosomatiek Therapie *
€ 51,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt *
€ 31,50
Verslaglegging naar instanties ***
€ 67,50
Telefonisch consult
€ 12,50
E-consult
€ 33,00

* Deze bedragen worden gerekend indien u geen aanvullende verzekering heeft, of de maximale vergoeding daarvan verbruikt is. De factuur wordt via email door Infomedics naar u toegestuurd.

** Dit bedrag wordt gerekend wanneer u verzuimt aanwezig te zijn of wanneer u verzuimt 24u voor aanvang van de geplande behandeling af te bellen. In de gereserveerde tijd kan geen andere patiënt ingepland worden.

*** Onder instanties worden o.a. verstaan: ARBO-diensten, Schadeverzekeraars, etc.