Betalingsvoorwaarden


Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de behandelend oefentherapeut van Paramedische Praktijk Vandaag.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.

Samenwerking met Infomedics

Praktijk Vandaag kiest ervoor om het versturen en innen van de rekeningen welke niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, uit te besteden aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Website Infomedics

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken snel een eenvoudig regelen. U hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk en kunt uw zaken regelen op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt. Heeft u andere vragen dan is de kans groot dat u het antwoord vind op www.infomedics.nl/faq of u kunt rechtstreeks contact opnemen met Infomedics:

Telefoonnummer:036 – 20 31 900

Email: klantenservice@infomedics.nl

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics:

Uw zorgaanbieder heeft ons opdracht gegeven om onder zijn of haar uitsluitende verantwoordelijkheid de facturering en incasso te verzorgen voor zijn of haar diensten of behandelingen. Wij nemen dit werk uit handen van uw zorgaanbieder opdat uw zorgaanbieder meer tijd en aandacht voor u heeft. Als onderdeel van dat proces nemen wij de vordering die uw zorgaanbieder op u heeft vanwege diensten of behandelingen over. U ontvangt van ons de rekening voor de verleende dienst of het product en u dient aan Infomedics te betalen. Om die reden kunt u slechts uitsluitend aan Infomedics betalen.

Uiteraard heeft uw zorgaanbieder aan ons de nodige verplichtingen opgelegd waar het gaat om vertrouwelijke behandeling van (persoons)gegevens. De inrichting van het proces is volledig in overeenstemming met wet- en regelgeving, ook waar het gaat om uw privacy. Conform de instructies van uw zorgaanbieder hanteert Infomedics de onderstaande betalingsvoorwaarden jegens u. Deze voorwaarden verklaart Infomedics mede namens uw zorgaanbieder van toepassing voor alle diensten of behandelingen die u van uw zorgaanbieder afneemt.

De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan. Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin wij u vragen de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengen wij rente en kosten in rekening.

De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.

Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.

Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

Privacystatement:

Omdat wij de privacy van patiënten van het hoogste belang vinden, hebben wij in de volledige privacy statement uitgebreid omschreven welke maatregelen wij hebben genomen om de privacy van patiënten te waarborgen, welke gegevens Infomedics met welke doelstellingen verwerkt, van wie Infomedics gegevens ontvangt en aan wie Infomedics gegevens verstrekt, hoe lang gegevens van patiënten worden bewaard en hoe die gegevens worden beveiligd, wat de rechten van de betrokken patiënten zijn en hoe klachten ten aanzien van privacygerelateerde zaken bij Infomedics kunnen worden ingediend.Voor de volledige privacystatement kijk op privacystatement.